Webcontent-Anzeige Webcontent-Anzeige

Oferta łowiecka

Obszar Dolnego Śląska będący pod zarządem Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych we Wrocławiu jest bardzo atrakcyjny ze względu na walory łowieckie. Sprzyja takiej opinii zarówno charakterystyka przyrodniczo-leśna naszego regionu, jak również fakt, iż spotkać tu można niemal wszystkie gatunki zwierząt łownych.

Inwentaryzacje zwierzyny przeprowadzane od blisko 60 lat wskazują, niezależnie od błędów, którymi obarczone są wszystkie metody szacowania liczebności poszczególnych gatunków, na istotny wzrost stanów zwierzyny grubej. Tendencję tą ilustruje poniższa tabela:

Rok

1955

1965

1975

1985

1990

1995

2000

2005

2010

2013

jelenie

3262

4608

3073

4149

5155

5913

7363

8840

13793

16766

daniele

109

151

146

244

247

430

362

513

1055

1274

sarny

7630

15087

16227

28538

36647

36775

54290

72657

84266

81111

muflony

179

156

344

479

803

1579

1534

1349

1968

2289

dziki

2615

3357

2631

3240

4095

4884

8461

16433

23458

26597

 

W odniesieniu do jeleni i dzików, odnotowane liczebności zdecydowanie przewyższają stany oczekiwane w Wieloletnich Łowieckich Planach Hodowlanych. Sytuacja taka wymaga podjęcia działań zmierzających do zmniejszenia zagęszczenia tych gatunków. 

Powierzchnia RDLP Wrocław podzielona jest na 360 obwodów łowieckich. Na obszarze Województwa Dolnośląskiego położonych jest także 20 obwodów łowieckich na terenie poza zasięgiem działania tutejszej Dyrekcji LP. Koła Łowieckie dzierżawią 342 obwodów, a 18 obwodów to ośrodki hodowli zwierzyny, w tym:

 • Lasów Państwowych - 14
 • Polskiego Związku Łowieckiego - 3
 • Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu - 1

RDLP we Wrocławiu ma pod swoim zarządem 10 OHZ-ów (14 obwodów łowieckich) o łącznej powierzchni ponad 123 tys. ha, w tym powierzchni leśnej około 79 tys. ha.

Prowadzeniem ośrodków hodowli zwierzyny zajmują się Nadleśnictwa: Bardo Śląskie, Chocianów, Jawor, Jugów, Lądek Zdrój, Legnica, Milicz, Pieńsk, Ruszów, Złotoryja, Żmigród.

W ośrodkach hodowli zwierzyny realizowane są podstawowe cele łowiectwa rozumianego jako integralny element środowiska przyrodniczego.

Ważniejsze z nich to:

 • prowadzenie wzorcowego zagospodarowania łowisk,
 • wdrażanie nowych osiągnięć naukowych i praktycznych z zakresu łowiectwa,
 • odtwarzanie populacji zanikających gatunków zwierząt,
 • hodowla rodzimych gatunków zwierząt łownych,
 • prowadzenie szkoleń z zakresu łowiectwa.

Zgodnie z zasadami regulującymi gospodarkę finansową w Lasach Państwowych, działalność łowiecka musi się samofinansować. Aby umożliwić realizację wymienionych wyżej, a określonych ustawą Prawo łowieckie celów dla których powołano ośrodki hodowli zwierzyny Lasów Państwowych, niezbędne jest sprzedawanie polowań i tusz zwierzyny. Wypracowany w ten sposób przychód na ogół z nawiązką pokrywa ponoszone koszty. Po okresie regresu w sezonach 2008/2009 i 2009/2010, w dwóch ostatnich sezonach wynik finansowy gospodarki łowieckiej w OHZ na terenie naszej RDLP, ponownie jest dodatni  i w roku łowieckim 2011/2012 uzyskaliśmy zysk na poziomie 650 tys. złotych. 

Każde z naszych leśnictw łowieckich posiada bazę noclegową. Dolny Śląsk obfituje w liczne atrakcje turystyczne, których nie brakuje również na opisywanych terenach. Do najbardziej znanych i wartych obejrzenia należą:

 • rezerwat ornitologiczny (nadl. Milicz i Żmigród),
 • Park Krajobrazowy "Chełmy" (nadl. Jawor),
 • Śnieżnicki Park Krajobrazowy z położoną na jej terenie Jaskinią Niedźwiedzią (nadl. Lądek),
 • Park Krajobrazowy Gór Sowich (nadl. Bardo, Świdnica, Jugów).

Atrakcyjność pobytu w naszych leśniczówkach podnosi także np. możliwość uprawiania turystyki pieszej i rowerowej, wędkarstwa, hippiki oraz zimą narciarstwa zjazdowego.

Szczegółowe informacje na temat łowiectwa w Lasach Państwowych, oraz możliwości korzystania z bazy noclegowej w leśniczówkach można uzyskać pod następującymi numerami:

tel./fax: 71/377-17-91
tel. 71/377-17-48

e-mail: adam.dziubacki@wroclaw.lasy.gov.pl, lucjan.labecki@wroclaw.lasy.gov.pl

Lasy na Dolnym Śląsku zajmują powierzchnię około 550 tys. ha, co daje lesistość około 28%. Lasy w naszym regionie rozmieszczone są nierównomiernie. Największy obszar leśny to Bory Dolnośląskie z przewagą drzewostanów sosnowych, położone w północno-zachodniej części Dolnego Śląska.

Na terenie Dolnego Śląska Lasy Państwowe dysponują kilkunastoma leśniczówkami łowieckimi. Standard tych obiektów jest zróżnicowany. Luksusowo wyposażone kwatery w  Siedmicy (nadl. Jawor ), Kubryku (nadl. Milicz), Niezgodzie (nadl. Żmigród) a także w Michałowie (nadl. Złotoryja) oraz Ruszowie (nadl. Ruszów) i Bielawie (nadl. Świdnica) zapewniają komfortowe warunki wypoczynku w miejscach otoczonych zielenią a czasem, nawet dosłownie położonych pośród lasów. W tych obiektach standardem są nowocześnie wyposażone łazienki przy wszystkich (1, 2 i 3 osobowych) pokojach. Pozostałe, mniejsze leśniczówki mają nieco skromniejsze wyposażenie lecz nie mniej serdecznych i gościnnych gospodarzy.

Pobyt w naszych leśniczówkach to nie tylko komfortowy wypoczynek w otoczeniu lasów, w symatycznej atmosferze właściwej leśnikom, ale także doskonała kuchnia wysoko ceniona przez wszystkich przybywających gości. Jak wskazuje sama nazwa obiektów - kwatera myśliwska - przyjazd szczególnie atrakcyjny jest dla myśliwych, znajdują się one bowiem na terenie ośrodków hodowli zwierzyny Lasów Państwowych. Trzeba jedna zwrócić uwagę że, także miłośnicy natury nie związani z łowiectwem znajdą tu możliwość przeżycia "spotkania z przyrodą" w jej najpiękniejszych odsłonach. Nasze bogate w zwierzynę lasy, łąki i pola, tworzą niepowtarzalną aurę dla wypraw pieszych i rowerowych. Stanowią także, niezastąpioną niczym scenerię dla fotografów amatorów i profesjonalistów.

Zapraszamy

Materiały: Marek Zięba, RDLP Wrocław