Webcontent-Anzeige Webcontent-Anzeige

Monitoring lasów HCVF 2020

 

 

MONITORING OBSZARÓW LEŚNYCH O SZCZEGÓLNYCH WALORACH PRZYRODNICZYCH W 2020 ROKU

 

Kat.

HCVF

Nazwa kategorii

Pow. ogółem

Działania gospodarcze

Łączna powierzchnia na której zostały wykonane prace [ha]

Łączna powierzchnia uszkodzeń spowodowana przez czynniki abiotyczne [ha]

Łączna powierzchnia uszkodzeń spowodowana przez owady [ha]

Łączna powierzchnia uszkodzeń spowodowana przez ssaki [ha]

 

Stan obiektów

1.2

Ostoje zagrożonych
i ginących gatunków

 

 

1799,14

PIEL

18,27

 

 

 

 

 

507,47

 

 

 

Bez zmian dla przedmiotu ochrony

CW

5,32

CP

4,86

TW

30,27

TP

413,58

RB

98,68

2.1

Kompleksy leśne odgrywające znaczącą rolę w krajobrazie, w skali krajowej, poza-
regionalnej, globalnej

 

 

 

16 340,48

PIEL

306,94

 

 

 

 

 

 

 

4907,5

 

 

 

 

Bez zmian dla przedmiotu ochrony

CW

95,56

CP

   66,81

TW

17,64

TP

3207,76

RB

62,68

3.1

Ekosystemy skrajnie rzadkie
i ginace, marginalne
z punktu widzenia gospodarki lesnej - siedliska naturowe, priorytetowe

 

 

 

 

140,63

 

 

 

 

TP

 

 

 

 

29,26

 

 

 

 

24,77

 

Bez zmian dla przedmiotu ochrony

3.2

Ekosystemy rzadkie
i zagrożone
w skali Europy: siedliska naturowe,

pozostałe

 

 

94,84

 

 

 

PIEL

 

 

 

2,12

 

 

 

3,85

 

 

 

Bez zmian dla przedmiotu ochrony

4.1

Lasy wodochronne

 

 

7 404,57

PIEL

84,79

 

 

13,26

 

 

1859,13

 

 

35,66

 

Bez zmian dla przedmiotu ochrony

CW

16,61

CP

9,42

TW

   49,17

TP

1508,00

RB

364,76

4.2

Lasy glebochronne

 

107,58

PIEL

2,23

 

 

 

 

 

Bez zmian dla przedmiotu ochrony

6

Lasy kluczowe dla tożsamości kulturowej

 

118,70

   TP

11,64

 

 

3,63

 

Bez zmian dla przedmiotu ochrony

RB

2,2