Webcontent-Anzeige Webcontent-Anzeige

MONITORING OBSZARÓW LEŚNYCH O SZCZEGÓLNYCH WALORACH PRZYRODNICZYCH W 2019 ROKU.

kat. HCVF

Nazwa kategorii

Pow. ogółem

działania gospodarcze

pow. działań gosp.

czynniki biotyczne, abiotyczne

Pow.pod działaniem czynników biot.abiot.

Stan obiektów

 

OSTOJE ZAGROŻONYCH I GINĄCYCH GATUNKÓW

 

1.2

ostoje zagrożonych i ginących gatunków

1 799,49

IB

3,37

podtopienia na skutek działalności bobrów

46,39

bez zmian dla przedmiotu ochrony

 

IIIAU

6,29

 

UPRZPOZ

18,22

 

PR

22,07

 

CSS

15,66

 

TPP

124,67

uszkodzenia od owadów (kornik)

13,17

 

PTP

220,92

 

TWP

28,57

 

CP

5,04

 

PIEL

68,67

 

KOMPLEKSY LEŚNE ODGRYWAJĄCE ZNACZĄCĄ ROLĘ W KRAJOBRAZIE

 

2.1

kompleksy leśne odgrywające znaczącą rolę w krajobrazie, w skali krajowej,pozaregionalnej, globalnej

16 340,48

IB

132,50

wiatr - wywroty i złomy

21,88

bez zmian dla przedmiotu ochrony

 

 IIA

5,26

 

IIAU

5,71

 

IIIA

9,66

susza - obniżenie poziomu wód gruntowych

48,88

 

IIIAU

40,88

 

IVD

57,59

 

UPRZPOZ

65,47

 

CSS

15,66

 

PRZES

3,53

podtopienia na skutek działalności bobrów

92,42

 

PR

256,81

 

TPP

1102,53

 

PTP

1586,35

 

TWP

210,17

uszkodzenia od owadów (kornik, borecznik, rytownik)

89,86

 

PTW

108,38

 

CP

95,95

 

CW

60,76

 

PIEL

278,59

 

OBSZARY OBEJMUJĄCE RZADKIE, GINĄCE LUB ZAGROŻONE EKOSYSTEMY

 

3.1

ekosystemy skrajnie rzadkie i ginace, marginalne z punktu widzenia gospodarki lesnej - siedliska naturowe, priorytetowe

140,63

IB

6,10

X

X

bez zmian dla przedmiotu ochrony

 
 

PTP

18,39

 
 

3.2

ekosystemy rzadkie i zagrożone w skali Europy- siedliska naturowe,pozostałe

94,84

PTP

1,91

X

X

bez zmian dla przedmiotu ochrony

 
 

LASY SPEŁNIAJĄCE FUNKCJE W SYTUACJACH KRYTYCZNYCH

 

4.1

lasy wodochronne

7404,71

IB

61,09

podtopienia na skutek działalności bobrów

92,42

bez zmian dla przedmiotu ochrony

 

IIA

2,03

 

IIAU

5,71

 

IIIA

7,32

 

IIIAU

30,98

susza - obniżenie poziomu wód gruntowych

26,02

 

IVD

18,52

 

UPRZPOZ

29,75

 

CSS

15,66

 

PRZES

3,53

 

PR

109,71

wiatr - wywroty i złomy

21,88

 

TPP

470,63

 

PTP

856,94

 

TWP

59,32

uszkodzenia od owadów (kornik, rytownik)

28,30

 

PTW

28,85

 

CP

29,98

 

CW

20,03

 

PIEL

140,03

 

4.2

lasy glebochronne

107,58

CP

2,46

X

X

bez zmian dla przedmiotu ochrony

 

PIEL

4,29

 

LASY KLUCZOWE DLA TOZSAMOSCI KULTUROWEJ

 

6.1

lasy kluczowe dla tożsamosci kulturowej

118,70

TWP

0,63

X

X

bez zmian dla przedmiotu ochrony