Webcontent-Anzeige Webcontent-Anzeige

Nadleśnictwo Ruszów informuje, że w trakcie monitoringu lasów o szczególnych wartościach przyrodniczych HCVF, prowadzonym w 2018 roku przez terenową służbę leśną,  nie zostały stwierdzone przypadki pogogorszenia stanu wytypowanych powierzchni.

MONITORING OBSZARÓW LEŚNYCH O SZCZEGÓLNYCH WALORACH PRZYRODNICZYCH W 2018 ROKU.

 
kat. HCVF Nazwa kategorii Pow. ogółem działania gospodarcze pow. działań gosp. czynniki biotyczne, abiotyczne Pow.pod działaniem czynników biot.abiot. Stan obiektów
OSTOJE ZAGROŻONYCH I GINĄCYCH GATUNKÓW
1.2 ostoje zagrożonych i ginących gatunków 1 799,14 PTW 3,76 podtopienia na skutek działalności bobrów 6,51 bez zmian dla przedmiotu ochrony
PTP 440,57
TWP 23,21
TPP 108,97
UPRZPOZ 18,32
PRZES 1,22 susza - obniżenie poziomu wód gruntowych 4,68
PR 18,82
IB 7,01
IIAU 1,39
IIIAU 6,90
OBSZARY OBEJMUJĄCE RZADKIE, GINĄCE LUB ZAGROŻONE EKOSYSTEMY
3.1 ekosystemy skrajnie rzadkie i ginace, marginalne z punktu widzenia gospodarki lesnej - siedliska naturowe, priorytetowe 140,63 TPP 18,26 X X bez zmian dla przedmiotu ochrony
PR 6,10
3.2 ekosystemy rzadkie i zagrożone w skali Europy- siedliska naturowe,pozostałe 94,84 X X X X bez zmian dla przedmiotu ochrony
LASY SPEŁNIAJĄCE FUNKCJE W SYTUACJACH KRYTYCZNYCH
4.1 lasy wodochronne 7404,57 PTW 56,51 podtopienia na skutek działalności bobrów 16,00 bez zmian dla przedmiotu ochrony
PTP 1472,90
TWP 59,05
TPP 428,00 susza - obniżenie poziomu wód gruntowych 43,89
UPRZPOZ 18,32
PR 105,64
IB 38,28 wiatr - wywroty i złomy 10,56
IIIA  15,00
IVD 21,44
IIAU 14,49 kornik - wydzielanie posuszu 10,00
IIIAU 14,27
4.2 lasy glebochronne 107,58 PTP 6,80 X X bez zmian dla przedmiotu ochrony
TWP 5,17
PR 16,04
LASY KLUCZOWE DLA TOZSAMOSCI KULTUROWEJ
6.1 lasy kluczowe dla tożsamosci kulturowej  118,70 TWP 5,17 X X bez zmian dla przedmiotu ochrony