Webcontent-Anzeige Webcontent-Anzeige

Monitoring lasów HCVF 2016

Nadleśnictwo Ruszów informuje, że w trakcie monitoringu lasów o szczególnych wartościach przyrodniczych HCVF, prowadzonym w 2016 roku przez terenową służbę leśną, nie zostały stwierdzone przypadki pogorszenia stanu wytypowanych powierzchni.

 

MONITORING OBSZARÓW LEŚNYCH O SZCZEGÓLNYCH WALORACH PRZYRODNICZYCH W 2016 ROKU.

kat. HCVF

Nazwa kategorii

Pow. ogółem

działania gospodarcze

pow. działań gosp.

czynniki biotyczne, abiotyczne

Pow.pod działaniem czynników biot.abiot.

Stan obiektów

 

OSTOJE ZAGROŻONYCH I GINĄCYCH GATUNKÓW

 

1.2

ostoje zagrożonych i ginących gatunków

1 799,14

PTW

15,63

Susza -obniżenie poziomu wód gruntowych

25,88

bez zmian dla przedmiotu ochrony

 

PTP

264,60

 

TWP

18,44

   

TPP

66,96

   

PR

10,43

 

PRZEST

3,83

 

UPRZPOZ

7,17

 

IB

12,89

 

OBSZARY OBEJMUJĄCE RZADKIE, GINĄCE LUB ZAGROŻONE EKOSYSTEMY

 

3.1

ekosystemy skrajnie rzadkie i ginace, marginalne z punktu widzenia gospodarki lesnej - siedliska naturowe, priorytetowe

140,63

TPP

5,78

brak

0,00

bez zmian dla przedmiotu ochrony

 
 
 
 

3.2

ekosystemy rzadkie i zagrożone w skali Europy- siedliska naturowe,pozostałe

94,84

PTP

0,68

brak

0,00

bez zmian dla przedmiotu ochrony

 
 

LASY SPEŁNIAJĄCE FUNKCJE W SYTUACJACH KRYTYCZNYCH

 

4.1

lasy wodochronne

7404,57

PTW

56,78

Susza -obniżenie poziomu wód gruntowych

101,49

bez zmian dla przedmiotu ochrony

 

PTP

980,66

 

PR

60,70

 

PRZEST

0,88

 

UPRZPOZ

13,39

 

TWP

56,29

 

TWN

1,50

wiatr

6,95

 

TPP

346,25

 

TPN

4,55

 

IB

41,57

 

IC

6,36

podtopienia

4,30

 

IIIA

2,97

 

IIIAU

4,47

 

IVD

32,05

 

4.2

lasy glebochronne

107,58

TWP

1,92

brak

0,00

bez zmian dla przedmiotu ochrony

 

TPP

1,15

 

LASY KLUCZOWE DLA TOZSAMOSCI KULTUROWEJ

 

6.1

lasy kluczowe dla tożsamosci kulturowej

118,70

brak

0,00

brak

0,00

bez zmian dla przedmiotu ochrony