Webcontent-Anzeige Webcontent-Anzeige

Monitoring lasów HCVF 2015

Nadleśnictwo Ruszów informuje, że w trakcie monitoringu lasów o szczególnych wartościach przyrodniczych HCVF, prowadzonym w 2015 roku przez terenową służbę leśną, nie zostały stwierdzone przypadki pogorszenia stanu wytypowanych powierzchni.

 

MONITORING OBSZARÓW LEŚNYCH O SZCZEGÓLNYCH WALORACH PRZYRODNICZYCH W 2015 ROKU.

kat. HCVF

Nazwa kategorii

Pow. ogółem

działania gospodarcze

pow. działań gosp.

czynniki biotyczne, abiotyczne

Pow.pod działaniem czynników biot.abiot.

Stan obiektów

 

OSTOJE ZAGROŻONYCH I GINĄCYCH GATUNKÓW

 

1.2

ostoje zagrożonych i ginących gatunków

1 791,99

PTW

37,18

brak

0,00

bez zmian dla przedmiotu ochrony

 

PTP

356,74

 

TWP

21,80

 

TPP

70,81

 

PR

14,11

 

IB

3,96

 

CW

2,98

 

CP

12,63

 

OBSZARY OBEJMUJĄCE RZADKIE, GINĄCE LUB ZAGROŻONE EKOSYSTEMY

 

3.1

ekosystemy skrajnie rzadkie i ginace, marginalne z punktu widzenia gospodarki lesnej - siedliska naturowe, priorytetowe

140,63

PTP

5,78

brak

0,00

bez zmian dla przedmiotu ochrony

 

PR

6,10

 

TWP

2,61

 

CW

3,53

 

3.2

ekosystemy rzadkie i zagrożone w skali Europy- siedliska naturowe,pozostałe

94,84

PTP

0,66

brak

0,00

bez zmian dla przedmiotu ochrony

 
 

LASY SPEŁNIAJĄCE FUNKCJE W SYTUACJACH KRYTYCZNYCH

 

4.1

lasy wodochronne

7404,57

PTW

45,62

brak

0,00

bez zmian dla przedmiotu ochrony

 

PTP

698,06

 

PR

39,97

 

PRZEST

3,53

 

UPRZPOZ

14,12

 

CW

36,90

 

CP

43,82

 

TWP

124,27

 

TPP

442,45

 

IB

16,05

 

IC

3,90

 

IIIA

4,04

 

IIIAU

6,46

 

IVD

4,77

 

4.2

lasy glebochronne

107,58

TWP

6,04

brak

0,00

bez zmian dla przedmiotu ochrony

 

IB

2,06

 

LASY KLUCZOWE DLA TOZSAMOSCI KULTUROWEJ

 

6.1

lasy kluczowe dla tożsamosci kulturowej

118,70

TWP

1,72

brak

0,00

bez zmian dla przedmiotu ochrony

 

TPP

4,91