Webcontent-Anzeige Webcontent-Anzeige

Monitoring lasów HCVF 2014

Nadleśnictwo Ruszów informuje, że w trakcie monitoringu lasów o szczególnych wartościach przyrodniczych HCVF, prowadzonym w 2014 roku przez terenową służbę leśną, nie zostały stwierdzone przypadki pogorszenia stanu wytypowanych powierzchni.


MONITORING OBSZARÓW LEŚNYCH O SZCZEGÓLNYCH WALORACH PRZYRODNICZYCH W 2014 ROKU.
 

kat. HCVF Nazwa kategorii Pow. ogółem działania gospodarcze pow. działań gosp. czynniki biotyczne, abiotyczne Pow.pod działaniem czynników biot.abiot. Stan obiektów
OSTOJE ZAGROŻONYCH I GINĄCYCH GATUNKÓW
1.2 ostoje zagrożonych i ginących gatunków 1 794,44 PTW 9,13 brak 0,00 bez zmian dla przedmiotu ochrony
PTP 82,85
CP-P 3,81
PRZEST 3,57
UPRZPOZ 4,75
TWP 15,47
TPP 97,70
IB 5,03
IIA 2,24
OBSZARY OBEJMUJĄCE RZADKIE, GINĄCE LUB ZAGROŻONE EKOSYSTEMY
3.1 ekosystemy skrajnie rzadkie i ginace, marginalne z punktu widzenia gospodarki lesnej - siedliska naturowe, priorytetowe 134,33 PRZEST 3,57 brak 0,00 bez zmian dla przedmiotu ochrony
PTP 5,78
TPP 9,70
3.2 ekosystemy rzadkie i zagrożone w skali Europy- siedliska naturowe,pozostałe 97,63 TWP 0,53 brak 0,00 bez zmian dla przedmiotu ochrony
LASY SPEŁNIAJĄCE FUNKCJE W SYTUACJACH KRYTYCZNYCH
4.1 lasy wodochronne 7382,70 PTW 41,91 brak 0,00 bez zmian dla przedmiotu ochrony
PTP 232,94
PR 15,26
PRZEST 3,57
UPRZPOZ 14,12
CP-P 0,88
TWP 130,23
TPP 522,02
IB 9,54
IIAU 6,50
IIIA 6,50
IIIBU 3,90
V 3,69
4.2 lasy glebochronne 97,28 TWP 4,38 brak 0,00 bez zmian dla przedmiotu ochrony
PTP 7,90
TPP 22,89
LASY KLUCZOWE DLA TOZSAMOSCI KULTUROWEJ
6.1 lasy kluczowe dla tożsamosci kulturowej  141,00 TWP 4,38 brak 0,00 bez zmian dla przedmiotu ochrony
TPP 1,89