Webcontent-Anzeige Webcontent-Anzeige

Monitoring lasów HCVF 2012

Nadleśnictwo Ruszów informuje, że w trakcie monitoringu lasów o szczególnych wartościach przyrodniczych HCVF, prowadzonym w 2012 roku przez terenową służbę leśną, pomimo występujących okresowo szkód abiotycznych i biotycznych nie zostały stwierdzone przypadki pogorszenia stanu wytypowanych powierzchni.


MONITORING OBSZARÓW LEŚNYCH O SZCZEGÓLNYCH WALORACH PRZYRODNICZYCH  W 2012 ROKU.
 

kat. HCVF

Nazwa kategorii

Pow. ogółem

działania gospodarcze

pow. działań gosp.

czynniki biotyczne, abiotyczne

Pow.pod działaniem czynników biot.abiot.

Stan obiektów

OSTOJE ZAGROŻONYCH I GINĄCYCH GATUNKÓW

1.2

ostoje zagrożonych i ginących gatunków

1 794,44

PTW

11,12

przymrozki

2,26

bez zmian dla przedmiotu ochrony

PTP

103,65

TWP

69,40

TPP

81,69

podtopienia zalania

11,48

PR

5,15

PRZEST

1,09

CSS

24,88

OBSZARY OBEJMUJĄCE RZADKIE, GINĄCE LUB ZAGROŻONE EKOSYSTEMY

3.1

ekosystemy skrajnie rzadkie i ginace, marginalne z punktu widzenia gospodarki lesnej - siedliska naturowe, priorytetowe

134,33

brak

0,00

podtopienia zalania

6,00

bez zmian dla przedmiotu ochrony

3.2

ekosystemy rzadkie i zagrożone w skali Europy- siedliska naturowe,pozostałe

97,63

brak

0,00

podtopienia zalania

2,56

bez zmian dla przedmiotu ochrony

LASY SPEŁNIAJĄCE FUNKCJE W SYTUACJACH KRYTYCZNYCH

4.1

lasy wodochronne

7382,70

PTW

8,02

przymrozki

24,08

bez zmian dla przedmiotu ochrony

PTP

 

TWP

105,91

podtopienia zalania

106,07

TPP

420,55

PR

20,51

PRZEST

1,44

szkodniki pierwotne defoliacje koron 30-40%

99,97

CSS

24,88

IB

20,64

IIAU

0,5

IIIAU

2,9

4.2

lasy glebochronne

97,28

TWP

2,69

brak

0,00

bez zmian dla przedmiotu ochrony

LASY KLUCZOWE DLA TOZSAMOSCI KULTUROWEJ

6.1

lasy kluczowe dla tożsamosci kulturowej

141,00

TWP

7,00

brak

0,00

bez zmian dla przedmiotu ochrony