Webcontent-Anzeige Webcontent-Anzeige

Monitoring lasów HCVF 2011

Nadleśnictwo Ruszów informuje, że w trakcie monitoringu lasów o szczególnych wartościach przyrodniczych HCVF, prowadzonym w 2011 roku przez terenową służbę leśną, pomimo występujących okresowo szkód abiotycznych nie zostały stwierdzone przypadki pogorszenia stanu wytypowanych powierzchni.


MONITORING OBSZARÓW LEŚNYCH O SZCZEGÓLNYCH WALORACH PRZYRODNICZYCH  W 2011 ROKU.
 
kat. HCVF Nazwa kategorii Pow. ogółem działania gospodarcze pow. działań gosp. czynniki biotyczne, abiotyczne Pow.pod działaniem czynników biot.abiot. Stan obiektów
OSTOJE ZAGROŻONYCH I GINĄCYCH GATUNKÓW
1.2 ostoje zagrożonych i ginących gatunków 1794,44 PTP  90,73 przymrozki 35,45 bez zmian dla przedmiotu ochrony
TPP 118,78
TWP 34,54 podtopienia,
zalania
97,19
IIIAU  3,57
CSS  18,23
OBSZARY OBEJMUJĄCE RZADKIE, GINĄCE LUB ZAGROŻONE EKOSYSTEMY
3.1 ekosystemy skrajnie rzadkie i ginace, marginalne z punktu widzenia gospodarki lesnej - siedliska naturowe, priorytetowe 134,33 PTP 8,65 przymrozki 5,67  bez zmian dla przedmiotu ochrony
IIIAU 3,57 podtopienia, zalania 37,52
3.2 ekosystemy rzadkie i zagrożone w skali Europy- siedliska naturowe,pozostałe 97,63     podtopienia, zalania 52,92  bez zmian dla przedmiotu ochrony
 LASY SPEŁNIAJĄCE FUNKCJE W SYTUACJACH KRYTYCZNYCH
4.1 lasy wodochronne 7382,70 PTP 760,75 przymrozki 215,77  bez zmian dla przedmiotu ochrony
PTW 40,21
TPP 435,17
TWP 183,67
PR 5,48
UPRZPOZ 12,44 podtopienia, zalania 1192,05
IB 5,78
IIIA 9,65
CSS 53,09
CP-P 13,66
4.2 lasy glebochronne  97,28    bez zmian dla przedmiotu ochrony
LASY KLUCZOWE DLA TOZSAMOSCI KULTUROWEJ
6.1 lasy kluczowe dla tożsamosci kulturowej 141,00 PTP 4,91    bez zmian dla przedmiotu ochrony