Webcontent-Anzeige Webcontent-Anzeige

Monitoring lasów HCVF 2017

Nadleśnictwo Ruszów informuje, że w trakcie monitoringu lasów o szczególnych wartościach przyrodniczych HCVF, prowadzonym w 2017 roku przez terenową służbę leśną, nie zostały stwierdzone przypadki pogorszenia stanu wytypowanych powierzchni.

MONITORING OBSZARÓW LEŚNYCH O SZCZEGÓLNYCH WALORACH PRZYRODNICZYCH W 2017 ROKU.

kat. HCVF

Nazwa kategorii

Pow. ogółem

działania gospodarcze

pow. działań gosp.

czynniki biotyczne, abiotyczne

Pow.pod działaniem czynników biot.abiot.

Stan obiektów

 

OSTOJE ZAGROŻONYCH I GINĄCYCH GATUNKÓW

 

1.2

ostoje zagrożonych i ginących gatunków

1 799,14

CSS

15,66

podtopienia wskutek działalności bobrów

50,58

bez zmian dla przedmiotu ochrony

 

PTP

167,41

 

TWP

4,48

 

TPP

79,38

 

PR

27,41

 

IIIA

8,85

 

IIIAU

5,08

 

UPRZPOZ

18,32

 

IB

5,33

 

OBSZARY OBEJMUJĄCE RZADKIE, GINĄCE LUB ZAGROŻONE EKOSYSTEMY

 

3.1

ekosystemy skrajnie rzadkie i ginace, marginalne z punktu widzenia gospodarki lesnej - siedliska naturowe, priorytetowe

140,63

PTP

3,64

podtopienia wskutek działalności bobrów

13,17

bez zmian dla przedmiotu ochrony

 
 
 
 

3.2

ekosystemy rzadkie i zagrożone w skali Europy- siedliska naturowe,pozostałe

94,84

IB

3,12

podtopienia wskutek działalności bobrów

0,65

bez zmian dla przedmiotu ochrony

 

PTP

1,94

 

LASY SPEŁNIAJĄCE FUNKCJE W SYTUACJACH KRYTYCZNYCH

 

4.1

lasy wodochronne

7404,57

PTW

20,54

podtopienia wskutek działalności bobrów

61,16

bez zmian dla przedmiotu ochrony

 

PTP

716,21

 

PR

132,91

 

CSS

15,66

 

UPRZPOZ

24,30

 

TWP

44,30

 

TPP

497,77

WIATR

11,51

 

IB

28,03

 

IIIA

28,55

 

IIIAU

16,22

 

IVD

57,58

 

4.2

lasy glebochronne

107,58

TWP

1,37

brak

0,00

bez zmian dla przedmiotu ochrony

 

IB

2,23

 

LASY KLUCZOWE DLA TOZSAMOSCI KULTUROWEJ

 

6.1

lasy kluczowe dla tożsamosci kulturowej

118,70

brak

0,00

brak

0,00

bez zmian dla przedmiotu ochrony