Webcontent-Anzeige Webcontent-Anzeige

Ekosystemy reprezentatywne

W związku  z publikowanymi materiałami prowadzone są ciągłe konsultacje społeczne w celu rozpoznania  i uwzględnienia kluczowych walorów przyrodniczych. Ewentualne uwagi odnośnie lasów o szczególnych walorach przyrodniczych (High Conservation Value Forests - HCVF) oraz powierzchni referencyjnych można wnosić na adres:

Nadleśnictwo Ruszów

Ul. Leśna 2, 59-950 Ruszów

Adres e-mail: ruszow@wroclaw.lasy.gov.pl