Asset Publisher Asset Publisher

Inwentaryzacja zwierzyny 2018

W dniach od 1 do 3 marca, na terenie OHZ Nadleśnictwa Ruszów przeprowadzona została inwentaryzacja zwierzyny, która miała na celu ocenić liczebność populacji poszczególnych gatunków zwierzyny grubej.

Wyniki inwentaryzacji zostaną opracowane przez Zespół Pana prof. Bogusława Bobka, na podstawie metodyki, której twórcą jest właśnie Pan Profesor.

               Liczenie zwierzyny w terenie przeprowadziło prawie 50 pracowników nadleśnictwa. Przez dwa dni zwierzyna liczona była metodą przemarszu na 8  pasach taksacyjnych, których łączna powierzchnia wynosiła 1388 hektarów. W ostatnim dniu inwentaryzacji liczenie odbyło się w 2  blokach taksacyjnych, które zlokalizowane zostały na 962 hektarach.

               Inwentaryzacja zwierzyny odbyła się w czasie silnych mrozów (średnio -10 o C), co ułatwiło przedzieranie się obserwatorów przez podtopione w tym czasie zakątki  lasów Nadleśnictwa Ruszów.

Materiały: Robert Jaskóła i Sylwester Mikołajczyk

Zdjęcia: Sylwester Mikołajczyk