Asset Publisher Asset Publisher

Czwarte Ogłoszenie o sprzedaży nieruchomości

OGŁOSZENIE
Skarb Państwa Państwowe Gospodarstwo Leśne Lasy Państwowe Nadleśnictwo Ruszów działając na podstawie art. 38 ustawy z dnia 28 września 1991 r. o lasach ( tj. Dz. U. 2021, poz. 1275 z póź. zm.) oraz na podstawie przepisów Rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 20 kwietnia 2007 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu przeprowadzania przetargu publicznego, oraz sposobu i warunków przeprowadzania negocjacji cenowej w przypadku sprzedaży lasów, gruntów i innych nieruchomości znajdujących się w zarządzie Lasów Państwowych (Dz.U. nr 78  poz. 532)

Ogłasza
przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości gruntowej – dz. nr  504/624 położonej  w województwie dolnośląskim, w  powiecie zgorzeleckim, w miejscowości Jagodzin, gmina Węgliniec, zabudowanej  budynkiem gospodarczym o pow. 79,48  m²  stanowiącej  własność Skarbu Państwa w zarządzie Nadleśnictwa Ruszów.

Szczegółowych informacji udziela Kinga Bieganowska-Dziachan -  Dział Administracyjno – Gospodarczy Nadleśnictwa Ruszów ul. Leśna 2, 59- 950 Ruszów,  tel. (075) 7714 338*671  w dni robocze w godzinach od 7.00 do 15.00.