Lista aktualności Lista aktualności

Szkolenie w terenie

Jeszcze przed sezonem wiosennym w Nadleśnictwie Ruszów odbyło się szkolenie z pielęgnacji upraw i młodników, w której uczestniczyła służba leśna Nadleśnictwa oraz przedstawicieli firm świadczących usługi na tym terenie.

W części teoretycznej przedstawione zostały w formie prezentacji, charakterystyki głównych gatunków drzew tworzących drzewostany Nadleśnictwa. Szkolenie prowadził leśniczy Marek Kmieć, który był uczestnikiem cyklu szkoleń na temat pielęgnacji głównych gatunków drzew lasotwórczych w ubiegłym roku. Część terenowa odbyła się w Leśnictwie Cisy w uprawach i młodnikach założonych podstawowymi gatunkami lasotwórczymi : sosna, brzoza, świerk , dąb, buk, modrzew. W terenie omówione zostały tematy związane z czynnościami wykonywanymi w uprawach i młodnikach: przerzedzanie siewów sosnowych, czyszczenia wczesne, czyszczenia późne oraz zasady BHP podczas przeprowadzania tych zabiegów. Dodatkowo w leśnictwie Cisy zaprezentowane zostały różne formy cięć przekształceniowych, służące do przebudowy częściowej drzewostanów przerzedzonych lub uszkodzonych przez owady. Na powierzchni trzebieży przekształceniowej przeanalizowano sposoby odsłonięcia bukowego dolnego piętra w ramach TP oraz intensywność zabiegu.

Tekst: Sylwester Mikołajczyk
Zdjęcia: Uczestnicy szkolenia