Lista aktualności Lista aktualności

Ostrzeżenie o uszkodzonym drzewostanie

Nadleśnictwo Ruszów informuje, że w wyniku działań sił natury (wiatr), w dniu 25.06.2016, część drzewostanów nadleśnictwa została uszkodzona.

Pomimo rozpoczętych działań, mających na celu usunięcie niebezpiecznych drzew, istnieje realne zagrożenie dla osób postronnych, przebywających na terenach leśnych nadleśnictwa. W związku z powyższym, prosi się o zachowanie szczególnej ostrożności na terenach, gdzie mogą występować:

1) Wywroty

2) Złomy

3) Drzewa, które mają częściowo uszkodzony system korzeniowy

Szczególne zagrożenie mogą stanowić drzewa ze złamaną częścią wierzchołkową korony oraz drzewa z uszkodzonym systemem korzeniowym, które to każdy, nawet najmniejszy podmuch wiatru może obalić.
Przypomina się jednocześnie, że stałym zakazem wstępu objęte są między innymi tereny, na których prowadzone jest pozyskanie i zrywka drewna, drzewostany, w których występują gatunki objęte ochroną gatunkową oraz tereny stanowiące ostoje zwierzyny.

Nadleśniczy Nadleśnictwa Ruszów
Janusz Kobielski